Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2021

Bảng giá xe Hyundai tháng 06/2021

BẢNG GIÁ XE HYUNDAI THÁNG 6/2021

Liên hệ nhận nhiều ưu đãi tốt

BẢNG GIÁ

 

Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2021 | GRAND I10 SEDAN

GRAND I10 SEDAN

 

Phiên Bản Giá Đặc Biệt Tháng 06
Grand i10 Sedan 1.2 MT Base 350,000,000 VNĐ
Grand i10 Sedan 1.2 MT 390,000,000 VNĐ
Grand i10 Sedan 1.2 AT 415,000,000 VNĐ
Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2021 | GRAND I10 HATCHBACK
GRAND I10 HATCHBACK
Phiên Bản Giá Đặc Biệt Tháng 06
Grand i10 1.2 MT Base 330,000,000 VNĐ
Grand i10 1.2 MT 370,000,000 VNĐ
Grand i10 1.2 AT 405,000,000 VNĐ
Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2021 | ACCENT 2021
ACCENT 2021
Phiên Bản Giá Đặc Biệt Tháng 06
Accent 1.4 MT Base 428,000,000 VNĐ
Accent 1.4 MT  475,000,000 VNĐ
Accent 1.4 AT  504,000,000 VNĐ
Accent 1.4 AT Đặc Biệt 545,000,000 VNĐ
Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2021 | ELANTRA
ELANTRA
Phiên Bản Giá Đặc Biệt Tháng 06
Elantra 1.6 MT  580,000,000 VNĐ
Elantra 1.6 AT  655,000,000 VNĐ
Elantra 2.0 AT  699,000,000 VNĐ
Elantra 1.6 Turbo 769,000,000 VNĐ
Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2021 | KONA
KONA
Phiên Bản Giá Đặc Biệt Tháng 06
KONA 2.0 AT TIÊU CHUẨN 636,000,000 VNĐ
KONA 2.0 AT ĐẶC BIỆT 699,000,000 VNĐ
KONA 1.6 TURBO 750,000,000 VNĐ
Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2021 | TUCSON
TUCSON
Phiên Bản Giá Đặc Biệt Tháng 06
Tucson 2.0 Xăng Thường 799,000,000 VNĐ
Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt 878,000,000 VNĐ
Tucson 1.6 Turbo-GDI Xăng  932,000,000 VNĐ
Tucson 2.0 Dầu 940,000,000 VNĐ

 

 

Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2021 | NEW SANTA FE 2020
NEW SANTA FE 2020
Phiên Bản Giá Đặc Biệt Tháng 06
SANTAFE 2.4 XĂNG 1000,000,000 VNĐ
SANTAFE 2.4 XĂNG ĐẶC BIỆT 1,140,000,000 VNĐ
SANTAFE 2.4 XĂNG CAO CẤP 1,185,000,000 VNĐ
SANTAFE 2.2 DẦU 1,060,000,000 VNĐ
SANTAFE 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT 1,205,000,000 VNĐ
SANTAFE 2.2 DẦU CAO CẤP 1,245,000,000 VNĐ

 

Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2021 | NEW SANTAFE 2021
NEW SANTAFE 2021 
Phiên Bản Giá Đặc Biệt Tháng 06
SANTAFE 2.5 XĂNG TIÊU CHUẨN 1,030,000,000 VNĐ
SANTAFE 2.5 XĂNG ĐẶC BIỆT 1,190,000,000 VNĐ
SANTAFE 2.5 XĂNG PREMIUM(CC) 1,240,000,000 VNĐ
SANTAFE 2.2 DẦU TIÊU CHUẨN 1,130,000,000 VNĐ
SANTAFE 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT 1,290,000,000 VNĐ
SANTAFE 2.2 DẦU PREMIUM(CC) 1,340,000,000 VNĐ

 

Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2021 | SOLATI
SOLATI
Phiên Bản Giá Đặc Biệt Tháng 06
SOLATI 2.5 MT 1,000,000,000 VNĐ

 

 

 

Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2021 | NEW COUNTY
NEW COUNTY  
Phiên Bản Giá Đặc Biệt Tháng 06
COUNTY 29 CHỖ 1,395,000,000 VNĐ

 

 

 

Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2021 | NEW UNIVERSE
NEW UNIVERSE 
Phiên Bản Giá Đặc Biệt Tháng 06
UNIVERSE 47 CHỖ 3,180,000,000 VNĐ