𝑽𝒊𝒏𝒇𝒂𝒔𝒕 𝑳𝒖𝒙 𝑨 – 𝑩𝒂𝒔𝒆 – Đ𝒆𝒏 – 2019

𝑽𝒊𝒏𝒇𝒂𝒔𝒕 𝑳𝒖𝒙 𝑨 – 𝑩𝒂𝒔𝒆 – Đ𝒆𝒏 – 2019

Em Có Sẵn 𝑽𝒊𝒏𝒇𝒂𝒔𝒕 𝑳𝒖𝒙 𝑨 – 𝑩𝒂𝒔𝒆 – Đ𝒆𝒏 – 2019 – GIẢM NGAY 𝟯𝟳𝟮 TRIỆU – Đưa trước 𝟏𝟕𝟎 Triệu Lấy Xe (Đã bao gồm chi phí lăn bánh) – Bảo hành 5 Năm / 175.000Km – Áp dụng Voucher Vinhome giảm ngay 150 Triệu – Thu cũ đổi mới tặng 30 Triệu ———- VINFAST – PHÚ MỸ HƯNG Hotline: [hidden information] #VinFast #LUXA #LUXSA #YEUXEVIET #XEYEU #CONGDONGYEUXETHUONGHIEUVIET #FADILEm Có Sẵn 𝑽𝒊𝒏𝒇𝒂𝒔𝒕 𝑳𝒖𝒙 𝑨 – 𝑩𝒂𝒔𝒆 – Đ𝒆𝒏 – 2019 – GIẢM NGAY 𝟯𝟳𝟮 TRIỆU – Đưa trước 𝟏𝟕𝟎 Triệu Lấy Xe (Đã bao gồm chi phí lăn bánh) – Bảo hành 5 Năm / 175.000Km – Áp dụng Voucher Vinhome giảm ngay 150 Triệu – Thu cũ đổi mới tặng 30 Triệu ———- VINFAST – PHÚ MỸ HƯNG Hotline: [hidden information] #VinFast #LUXA #LUXSA #YEUXEVIET #XEYEU #CONGDONGYEUXETHUONGHIEUVIET #FADIL